การศึกษาการพนันในสหราชอาณาจักร: 48% การพนันภายในสี่