มีรายงานว่า Entain แลเห็นโอกาสในการขายของ PartyPoker